Reka Bentuk Sistem Akuaponik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud akuaponik dan menerangkan reka bentuk sistem akuaponik
  2. Menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik.
  3. Mengenal pasti komponen akuaponik.
  4. Melakar reka bentuk baharu sistem akuaponik bermaklumat
  5. Menganalisis lakaran reka bentuk baharu sistem akuaponik.
  6. Membina model reka bentuk baharu sistem akuaponik.
  7. Menilai model reka bentuk baharu sistem akuaponik
  8. Mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem akuaponik yang lebih efisien