Perkhidmatan Awam Menjamin Kesejahteraan Hidup

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia.
  2. Menerangkan kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat.
  3. Menghuraikan cara menghargai agensi perkhidmatan awam.
  4. Menjelaskan peranan agensi perkhidmatan awam yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
  5. Menyatakan perasaan terhadap keberkesanan agensi perkhidmatan awam yang disediakan.
  6. Mengamalkan tingkah laku berhemah terhadap agensi perkhidmatan awam yang disediakan.
Nota Ringkas