Pendidikan Moral

Bab 8 : Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab 'Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara', kita akan belajar mengenai peranan perkhidmatan awam dalam menjamin kesejahteraan hidup. Kita akan mengenal pasti agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, dan banyak lagi. Kita juga akan mempelajari kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat seperti menyediakan perkhidmatan kesihatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menghargai sumbangan perkhidmatan awam dalam memajukan negara kita.
Nota Ringkas