Adab Persahabatan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan perlakuan beradab dalam persahabatan.
  2. Menjelaskan melalui contoh kepentingan adab dalam persahabatan.
  3. Membezakan perlakuan beradab dan tidak beradab dalam persahabatan.
  4. Menghuraikan batasan adab persahabatan.
  5. Mengekspresikan perasaan apabila dapat menjalinkan persahabatan yang beradab.
  6. Mempraktikkan amalan hidup beradab dalam menjalin persahabatan pelbagai kaum.
Nota Ringkas