Hijrah Detik Bersejarah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah
  2. Menjelaskan peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah
  3. Menerangkan faktor yang mendorong Rasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah
  4. Menerangkan kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah
  5. Menghuraikan ikhtibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  6. Melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini