Solat Sunat Menampung Kefardhuan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian solat Rawatib
  2. Menjelaskan kaifiat menunaikan solat Rawatib
  3. Menyatakan pengertian solat Terawih
  4. Menjelaskan kaifiat menunaikan solat Terawih
  5. Menyatakan pengertian solat Witir
  6. Menjelaskan kaifiat menunaikan solat Witir
  7. Melaksanakan amali solat sunat Rawatib, Terawih dan Witir
  8. Menghuraikan hikmah menunaikan solat sunat dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  9. Menunaikan solat sunat dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini