Pendidikan Islam

Bab 4 : Feqah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang solat jemaah dan solat Jumaat. Kita perlu memahami cara melaksanakan solat jemaah dengan beradab dan istiqamah. Kita juga perlu mengamalkannya secara konsisten. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang solat Jumaat dan bagaimana mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah.

Kemudian, juga akan mempelajari tentang tayammum. Kita perlu memahami apa itu tayammum dan bagaimana melaksanakannya dengan beradab dan istiqamah serta kita perlu mengamalkannya jika tidak ada air untuk bersuci.

Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang rukhsah dalam solat. Kita perlu memahami apa itu rukhsah dan bagaimana mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Contohnya, kita akan belajar tentang menyapu balutan, solat Jamak dan Qasar, serta solat ketika sakit.

Dalam bab ini, kita perlu fokus untuk memahami dan mengamalkan semua topik ini dengan beradab dan istiqamah. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik.
Latihan untuk bab ini