Puasa Benteng Diri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
 1. Menyatakan maksud, hukum dan dalil puasa
 2. Menyatakan syarat wajib dan syarat sah puasa
 3. Menyatakan rukun puasa
 4. Menjelaskan sunat puasa
 5. Menjelaskan perkara-perkara makhruh sewaktu berpuasa
 6. Menjelaskan perkara yang membatalkan puasa
 7. Menjelaskan jenis puasa
 8. Menjelaskan golongan yang diharuskan berbuka puasa
 9. Menjelaskan golongan yang wajib qada', fidyah dan kaffarah puasa
 10. Menjelaskan keistimewaan bulan Ramadhan
 11. Menerangkan hikmah berpuasa dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
 12. Menerangkan kelebihan puasa dari sudut sains
 13. Melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini