Tayamum dengan Debu Suci

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud dan dalil tayammum
  2. Menjelaskan sebab diharuskan tayammum
  3. Menjelaskan syarat tayammum
  4. Menjelaskan rukun tayammum
  5. Menjelaskan sunat tayammum
  6. Menjelaskan perkara yang membatalkan tayammum
  7. Menjelaskan hikmah disyariatkan tayammum
  8. Melaksanakan amali tayammum
  9. Menunaikan solat dalam semua keadaan secara beradab dan istiqamah