Solat Berjemaah Pengikat Hati

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah
  2. Menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah
  3. Menjelaskan syarat menjadi imam dan ciri keutamaan orang yang dipilih menjadi imam
  4. Menjelaskan syarat solat berjemaah
  5. Menjelaskan perbezaan antara makmum Muafiq dan makmum Masbuk
  6. Menjelaskan kaifiat solat bagi makmum masbuk
  7. Menghuraikan hikmah solat berjemaah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  8. Melaksanakan amali solat berjemaah
  9. Menunaikan solat secara berjemaah dengan beradab dan istiqamah