Mencari yang Halal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca hadis dengan betul
  2. Menjelaskan maksud halal, haram dan syubhah berserta contoh
  3. Menerangkan peranan hati dalam kehidupan manusia
  4. Menghuraikan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  5. Mengelakkan perkara haram dan syubhah secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini