Pendidikan Islam

Bab 2 : Hadis

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah SAW. Terdapat dua hadis yang akan kita pelajari, iaitu Hadis I dan Hadis II. Dalam Hadis II, kita akan belajar cara membaca hadis dengan betul dan menyatakan terjemahan hadis. Selain itu, kita juga akan mempelajari dua nilai penting dalam Islam, iaitu mungkar dicegah hidup berkat dan mencari yang halal. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menghayati ajaran Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.