Translasi, Pantulan dan Putaran sebagai Isometri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyiasat hubungan antara kesan translasi, pantulan dan putaran terhadap jarak antara dua titik pada objek dan imej, dan seterusnya menerangkan isometri
  2. Menerangkan hubungan antara isometri dan kekongruenan
  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dan kekongruenan