Putaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal putaran
  2. Memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan
  3. Menentukan imej dan objek bagi suatu putaran
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini