Pantulan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pantulan
  2. Memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan
  3. Menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini