Translasi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal translasi
  2. Memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi
  3. Menentukan imej dan objek bagi suatu translasi
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini