Pola dan Jujukan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra
  2. Menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan
  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan jujukan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini