Matematik

Bab 1 : Pola dan Jujukan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab 'Pola dan Jujukan' dalam Matematik, kita akan belajar tentang pola dan jujukan. Pola merujuk kepada set nombor atau objek yang mempunyai susunan tertentu. Kita akan mengenali dan memerihalkan pola dalam kehidupan sebenar, dan kemudian membuat rumusan tentang pola tersebut.

Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang jujukan. Jujukan merujuk kepada set nombor yang diatur mengikut susunan tertentu. Kita akan memahami maksud jujukan dan mengenal pasti serta memerihalkan pola dalam suatu jujukan. Kita juga akan belajar melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut.

Dalam bab ini, kita akan menggabungkan pola dan jujukan. Kita akan membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan, dan ungkapan algebra. Selain itu, kita juga akan belajar menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami dan mengenal pasti pola dan jujukan dalam kehidupan sebenar. Kita juga akan dapat membuat rumusan tentang pola dan melengkapkan jujukan. Jadi, mari kita teruskan pembelajaran kita dalam bab 'Pola dan Jujukan' ini.
Live tuition recordings
Recording
REVISION: CHAPTER 1 - CHAPTER 3

Tutor: Miss Jannah

Rabu 08 May 2024 09:00 pm