Jujukan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud jujukan
  2. Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini