Pola

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini