Mandi Wajib

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud dan dalil naqli mandi wajib
  2. Menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan mandi
  3. Mengenal pasti perkara yang dilarang semasa berhadas besar
  4. Menerangkan rukun mandi wajib
  5. Menunjuk cara mandi wajib yang betul
  6. Mengenal pasti perkara-perkara sunat ketika mandi wajib
  7. Menerangkan hikmah mandi wajib dan mengaitkan dengan kehidupan
  8. Menyatakan mandi-mandi sunat
  9. Menyempurnakan mandi wajib dan melazimi mandi sunat secara istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini