Konsep Bersuci (Thaharah)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud, hukum dan dalil naqli bersuci (Thaharah)
  2. Menyatakan alat-alat bersuci
  3. Menerangkan jenis-jenis air berserta contoh
  4. Menerangkan perbezaan di antara suci dan bersih menurut Islam
  5. Menerangkan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran
  6. Mengamalkan amalan bersuci dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah