Konsep ibadah dan jenis-jenis hukum dalam Islam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan konsep ibadah dari aspek maksud ibadah, ibadah khusus dan ibadah umum
  2. Menjelaskan maksud hukum-hukun berikut beserta contoh: i) Wajib ii) Sunat iii) Harus iv) Makhruh v) Haram
  3. Menghuraikan hubungkait hukum di atas dengan amalan harian murid berserta hikmah
  4. Mengamalkan tuntutan hukum-hukum Islam secara istiqamah