Ayat 168 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 168 Surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid
  2. Menyatakan terjemahan ayat
  3. Menjelaskan tuntutan pengambilan makanan yang halal lagi baik
  4. Menjelaskan maksud makanan halal dan makanan haram
  5. Menerangkan akibat memakan makanan haram kepada rohani dan jasmani
  6. Menghuraikan perbezaan ciri-ciri makanan halal dan makanan haram
  7. Menghuraikan pengajaran ayat 168 Surah Al-Baqarah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  8. Memastikan makanan daripada sumber yang halal lagi baik dengan beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini