Form 1

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah. (Bacaan, Hafazan dan Kefahaman)