Ayat 155 hingga 156 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 155 hingga 156 Surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid
  2. Menyatakan intisari ayat
  3. Menyatakan contoh musibah berdasarkan ayat 155 hingga 156
  4. Menjelaskan cara menghadapi musibah menurut Islam
  5. Menerangkan hikmah disebalik ujian yang diturunkan Allah s.w.t kepada manusia
  6. Menghuraikan pengajaran ayat 155 hingga 156 Surah Al-Baqarah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  7. Mengamalkan sifat redha dengan segala ketentuan Allah s.w.t dalam kehidupan harian dengan beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini