Form 1

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Ayat 284 hingga 286 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Ayat 155 hingga 156 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)