Ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah. (Bacaan, Hafazan dan Kefahaman)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih
  2. Menghafaz ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih
  3. Menyatakan terjemahan ayat
  4. Menerangkan perkara-perkara berikut: i) Pujian hanya kepada Allah s.w.t ii) Beriman kepada Hari Akhirat iii) Menyembah Allah dan meminta pertolongan daripadaNya iv) Jalan yang diredhai Allah s.w.t
  5. Menghuraikan pengajaran ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  6. Memulakan sesuatu amalan dengan Basmalah
  7. Mengamalkan ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah dalam kehidupan harian dengan beradab dan istiqamah