Kuasa dua dan punca kuasa dua

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud kuasa dua dan kuasa dua sempurna
  2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna
  3. Menyatakan hubungan antara kuasa dua dan punca kuasa dua
  4. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi
  5. Menentukan punca kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi
  6. Menentukan punca kuasa dua suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi
  7. Menganggar (i) kuasa dua suatu nombor, (ii) punca kuasa dua suatu nombor
  8. Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan (i) punca kuasa dua nombor yang sama, (ii) punca kuasa dua nombor yang berbeza
  9. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua