KAFA

Bab 3 : عبادة

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep 'عبادة' (ibadah). Kita akan mulakan dengan mempelajari solat jenazah, maknanya, dan cara melaksanakannya. Kemudian, kita akan menerokai prinsip-prinsip syarak, termasuk kategori kewajipan, tindakan yang disyorkan, tindakan yang perlu, tindakan yang tidak disukai, tindakan yang dibenarkan, tindakan yang dilarang, tindakan yang sah, dan tindakan yang tidak sah.

Kita juga akan membincangkan konsep halal (dibolehkan) dan haram (diharamkan) dan mempelajari cara membezakan antara mereka. Akhir sekali, kita akan mengkaji konsep zakat (sedekah) dan memahami kepentingannya dalam Islam.