حکوم شرع

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين واجب, سنة, هاروس, مکروه, حلال, حرام, صح دان بطل
  2. منرڠکن ڤربواتن دالم کاتݢوري واجب, سنة, هاروس, مکروه, حلال, حرام, صح دان بطل
  3. ممبيذاکن حکوم شرع دالم إسلام
  4. منجلسکن حکمه دشريعتکن حکوم شرع
Latihan untuk topik ini