KAFA

Bab 2 : عقيدة

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Bab ini membincangkan tentang konsep-konsep asas Akidah dalam agama Islam. Terdapat beberapa topik yang akan dipelajari dalam bab ini.

Pertama, kita akan mempelajari tentang صيفت ارادة, iaitu sifat kehendak Allah. Kita akan memahami makna sifat ini dan mengenalpasti dalil-dalil dari al-Quran dan akal tentang sifat kehendak Allah.

Kedua, kita akan mempelajari tentang صيفت علم, iaitu sifat ilmu Allah. Kita akan memahami makna sifat ini dan mencari dalil-dalil dari al-Quran dan akal tentang sifat ilmu Allah.

Ketiga, kita akan mempelajari tentang صيفت سمع, iaitu sifat mendengar Allah. Kita akan memahami makna sifat ini dan mencari dalil-dalil dari al-Quran dan akal tentang sifat mendengar Allah.

Keempat, kita akan mempelajari tentang صيفت بصر, iaitu sifat melihat Allah. Kita akan memahami makna sifat ini dan mencari dalil-dalil dari al-Quran dan akal tentang sifat melihat Allah.

Kelima, kita akan mempelajari tentang صيفت حياة, iaitu sifat kehidupan Allah. Kita akan memahami makna sifat ini dan mencari dalil-dalil dari al-Quran dan akal tentang sifat kehidupan Allah.

Keenam, kita akan mempelajari tentang صيفت رسول, iaitu sifat-sifat Rasulullah. Kita akan mempelajari sifat-sifat ini dan mengenalpasti pentingnya mengamalkan sifat-sifat Rasulullah.

Terakhir, kita akan mempelajari beberapa perkara berkaitan dengan akhirat seperti سمعيات, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran di akhirat, dan نراک, iaitu hal-hal yang akan dilihat di akhirat.

Dalam bab ini, pelajar akan mempelajari konsep-konsep akidah dalam agama Islam dan memahami pentingnya mengamalkan sifat-sifat yang baik. Pelajar juga akan memahami tentang kehidupan di akhirat dan pentingnya beramal soleh.