Sains

Bab 3 : Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup.
Kita akan membandingkan dan membezakannya berdasarkan ciri yang berbeza seperti bernafas, memerlukan makanan dan air, bergerak, membesar dan membiak.
Kita juga akan mempelajari cara menyusun hidupan mengikut urutan berdasarkan saiznya.

Kita juga akan belajar tentang keperluan asas hidupan, iaitu makanan, air, dan udara. Kita akan memahami bagaimana manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas ini dengan cara yang berbeza.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang perkara yang menjadikan sesuatu hidup atau tidak hidup dan cara hidupan hidup dan berkembang.