Sains

Bab 6 : Daya

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang daya dan kesannya.
Kita akan memahami maksud daya dengan melakukan aktiviti.
Kita juga akan mempelajari tentang daya geseran dan maksudnya melalui aktiviti.
Selain itu, kita akan meneroka konsep tekanan udara dengan melakukan aktiviti.
Kita juga akan belajar tentang kesan daya melalui pelbagai contoh dan aktiviti.