Daya Geseran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud daya geseran dengan menjalankan aktiviti
  2. Memerihalkan kesan daya geseran
  3. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi daya geseran
  4. Menjana idea untuk menyelesaikan masalah tentang daya geseran dalam kehidupan harian
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang daya geseran melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 21 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 14 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 07 Sep 2023 09:00 pm
Latihan untuk topik ini