Daya Geseran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud daya geseran dengan menjalankan aktiviti
  2. Memerihalkan kesan daya geseran
  3. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi daya geseran
  4. Menjana idea untuk menyelesaikan masalah tentang daya geseran dalam kehidupan harian
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang daya geseran melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Daya Geseran

Tutor: Sir Caen

Khamis 11 Jul 2024 09:00 pm
Recording
Daya Geseran

Tutor: Sir Caen

Khamis 04 Jul 2024 09:00 pm
Recording
[Chapter 6] Force Part II

Tutor: Sir Shah

Rabu 19 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 21 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 14 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 07 Sep 2023 09:00 pm
Latihan untuk topik ini