Tekanan Udara

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan kewujudan tekanan udara di sekeliling dengan menjalankan aktiviti
  2. Menghubungkaitkan antara tekanan udara dengan aras ketinggian
  3. Menjelaskan melalui contoh aplikasi tekanan udara dalam kehidupan harian
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang tekanan udara melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 21 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 14 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 6 Unit 6 - Daya

Tutor: Sir Caen

Khamis 07 Sep 2023 09:00 pm
Latihan untuk topik ini