Pendidikan Islam

Bab 4 : Ibadah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pelbagai jenis ibadah dalam Islam. Kita akan memahami erti perbuatan yang wajib, dianjurkan, tidak disukai, dilarang, dan perlu dalam kehidupan seharian kita. Kita juga akan belajar tentang tujuan dan tatacara menunaikan solat ketika kita sakit. Selain itu, kita akan mengkaji makna dan kepentingan solat jenazah serta cara melaksanakannya secara terhormat dan konsisten.