Ibadah: Solat Ketika Sakit

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud solat ketika sakit
  2. Memperincikan tatacara melaksanakan solat ketika sakit
  3. Mengaplikasi solat ketika sakit
  4. Menganalisis kepentingan menunaikan solat ketika sakit
  5. Menunaikan kewajipan solat dalam pelbagai keadaan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini