Ibadah: Solat Jenazah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Sentiasa menunaikan kefarduan solat jenazah secara beradab dan istiqamah
  2. Menyatakan maksud solat jenazah dan hukum melaksanakannya
  3. Memperincikan tatacara solat jenazah
  4. Mengaplikasi solat jenazah
  5. Merumus kepentingan pelaksanaan solat jenazah dalam membentuk keperibadian
Latihan untuk topik ini