Sains

Bab 6 : Haba

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang haba dan suhu, cara mengukur suhu, dan cara berbeza haba boleh dipindahkan.

Anda juga akan meneroka bagaimana haba mempengaruhi bahan yang berbeza dan konsep pengembangan dan pengecutan haba. Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat mengenal pasti tiga jenis pemindahan haba dan menerangkan cara haba bergerak melalui bahan dan medium yang berbeza.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas