Heat and Temperature

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud haba dan suhu
  2. Menyukat suhu dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul
  3. Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk melihat perubahan suhu apabila ais dipanaskan dan menentukan takat beku dan takat didih air dengan menjalankan aktiviti
  4. Memerihalkan perubahan suhu air apabila air panas disejukkan ke suhu bilik
  5. Membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti
  6. Menaakul kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang haba dan suhu air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas