Sejarah

Bab 8 : Membina Kemakmuran Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang pembinaan kemakmuran negara melalui pembentukan Dasa Ekonomi Baru (DEB) dan pelaksanaannya. DEB adalah dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum di negara ini.

Pertama, kita akan belajar tentang pembentukan DEB. DEB ditubuhkan untuk memastikan semua rakyat Malaysia dapat menikmati kemakmuran ekonomi. Dasar ini melibatkan pelbagai inisiatif seperti peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peluang pekerjaan yang adil. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kesenjangan ekonomi antara kaum dan memastikan pembangunan yang seimbang di seluruh negara.

Kemudian, kita akan mempelajari tentang pelaksanaan DEB. Pelaksanaan DEB melibatkan pelbagai langkah seperti pemberian bantuan kewangan kepada masyarakat yang memerlukan, peningkatan peluang pekerjaan, dan pembangunan sektor industri. Melalui pelaksanaan DEB, kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia dan memastikan pembangunan yang mampan.

Dalam bab ini, kita akan memahami betapa pentingnya pembentukan DEB dan pelaksanaannya dalam membina kemakmuran negara. Kita akan belajar tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dan memastikan pembangunan yang seimbang di seluruh negara.

Dengan memahami konsep dan pelaksanaan DEB, kita akan dapat menghargai usaha kerajaan dalam membangunkan negara dan mencapai kemakmuran yang sejagat.
Topik dalam bab ini