Sejarah

Bab 1 : Kedaulatan Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan memahami konsep kedaulatan negara serta ciri-ciri negara berdaulat.

Kedaulatan merujuk kepada hak dan kekuasaan suatu negara untuk menguruskan urusan dalam dan luar negeri tanpa campur tangan pihak asing.
Ini memberi negara kebebasan untuk membuat keputusan politik, ekonomi, dan sosial.

Kita juga akan meneliti ciri-ciri negara berdaulat, yang melibatkan kekuasaan penuh dalam mengatur urusan negara, termasuk hubungan internasional.

Bab ini akan menggambarkan pentingnya kedaulatan negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat serta menjalankan urusan luar negeri seperti diplomasi.
Topik dalam bab ini