Pendidikan Islam

Bab 3 : Aqidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang nama-nama Allah s.w.t, Ar-Raqiib dan Asy-Syahiid, serta cara memahami dan mengamalkan ajaran mereka dengan penuh hormat dan konsisten. Kami juga akan mengkaji akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan kepentingan berpegang kepada mereka dengan hormat dan konsisten. Ini termasuklah memahami maksud Ar-Raqiib dan Asy-Syahiid, serta memberikan dalil daripada nas-nas agama untuk menyokong kefahaman kita.
Latihan untuk bab ini