Kimia

Bab 3 : Termokimia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Termokimia. Kita akan mulakan dengan memahami perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. Melalui aktiviti, kita akan dapat menyimpulkan sama ada sesuatu tindak balas adalah eksotermik atau endotermik. Kita juga akan belajar bagaimana untuk mentafsir gambar rajah aras tenaga.

Seterusnya, kita akan mengkaji haba tindak balas. Melalui aktiviti, kita akan menentukan haba kerpasan dan haba sesaran.

Akhir sekali, kita akan meneroka aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Kita akan membincangkan contoh tindak balas ini dan menganalisis nilai bahan api.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang perubahan tenaga dalam tindak balas kimia dan cara ia digunakan dalam kehidupan seharian kita.