Matematik Tambahan

Bab 5 : Taburan Kebarangkalian

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang taburan kebarangkalian.
Kita akan mulakan dengan memahami konsep pembolehubah rawak, iaitu pembolehubah yang mengambil nilai yang berbeza berdasarkan hasil peristiwa rawak.
Kita kemudiannya akan meneroka taburan binomial, yang digunakan untuk mengira kebarangkalian bilangan kejayaan tertentu dalam bilangan tetap percubaan bebas.
Seterusnya, kita akan mendalami taburan normal, iaitu taburan kebarangkalian berterusan yang sering digunakan untuk memodelkan fenomena dunia sebenar.
Sepanjang bab ini, kita juga akan membandingkan dan membezakan antara pembolehubah rawak diskret, yang hanya boleh mengambil nilai tertentu dan pembolehubah rawak berterusan, yang boleh mengambil sebarang nilai dalam julat.