Sejarah

Bab 4 : Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Bab ini akan membincangkan tentang era peralihan kuasa British di negara kita.

Kita akan mempelajari mengenai pentadbiran tentera British di negara kita.
Kita akan memerihalkan bagaimana tentera British menguruskan negara kita pada masa itu.

Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang gagasan Malayan Union.
Kita akan menjelaskan apa itu Malayan Union dan bagaimana ia mempengaruhi negara kita pada masa itu.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai peralihan kuasa British di negara kita dan kesan-kesannya terhadap pembentukan negara kita.