Prinsip Perakaunan

Bab 7 : Penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Pertama, kita akan mempelajari tentang akaun perdagangan dan untung rugi. Kita akan memahami tujuan penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi, serta cara menyediakan akaun perdagangan.

Kemudian, kita akan belajar tentang penyata kedudukan kewangan. Kita akan memahami tujuan penyediaan penyata kedudukan kewangan dan cara menyediakan penyata kedudukan kewangan dalam bentuk T dan format penyata berdasarkan maklumat daripada imbangan duga.

Terakhir, kita akan mempelajari tentang penutupan akaun hasil, akaun belanja, dan akaun inventori pada akhir tempoh kewangan. Kita akan memahami keperluan penutupan akaun hasil dan akaun belanja dalam proses kitaran perakaunan, serta tatacara menutup akaun yang berkaitan dengan betul.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menguasai konsep penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan.