Penyata Kedudukan Kewangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan tujuan penyediaan Penyata Kedudukan Kewangan
  2. Menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan dalam bentuk T dan format penyata berdasarkan maklumat daripada Imbangan Duga
  3. Menyediakan Akaun Modal dengan mengambil kira ambilan dan untung bersih atau rugi bersih
  4. Menyediakan bahagian ekuiti pemilik berdasarkan akaun modal yang telah disediakan
  5. Menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan dalam bentuk penyata berdasarkan maklumat daripada Imbangan Duga menggunakan aplikasi TMK