Penutupan akaun hasil, akaun belanja dan akaun inventori pada akhir tempoh kewangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan keperluan penutupan akaun hasil dan akaun belanja dalam proses kitaran perakaunan
  2. Menerangkan tatacara menutup akaun yang berkaitan dengan betul
  3. Menutup akaun hasil dan akaun belanja yang berkaitan untuk memindahkan ke Akaun Perdagangan
  4. Menutup akaun inventori dengan menghubung kaitkan sistem catatan bergu pada akhir tempoh kewangan
  5. Menutup akaun hasil dan belanja berkaitan untuk memindahkan ke Akaun Untung Rugi
  6. Menerangkan sebab akaun nyata tidak ditutup pada akhir tempoh kewangan